Nuorille liiketalouden perustutkinnon, merkonomin, suorittaneille suunnattu Vuoden Nuori Merkonomi - Liiketalouden Osaaja -kilpailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kilpailun järjestäjinä toimivat Liiketalouden Liitto LTA ry, Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto KOEL ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Opetushallitus. Kilpailun tavoitteena on kannustaa opiskelijoita osaamisensa monipuolisessa kehittämisessä ja näin ylläpitää ja kehittää merkonomien arvostusta liiketalouden osaajina.

Kansalliseen kilpailuun osallistui ilahduttava määrä osanottajia useasta oppilaitoksesta eri puolelta Suomea. Osanottajien taso oli korkea ja kaikki kilpailun finalisteista olivat pärjänneet erinomaisesti opinnoissa ja ammattiosaamisen näytöissä.  Lisäksi heistä välittyi hienoa, yrittäjämäistä asennetta.

Vuoden Nuoreksi Merkonomiksi 2013 valittiin MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Severi Lukkarinen. Hän erottui edukseen erityisesti monipuolisuutensa, asiakaspalvelu- ja myyntihenkisen toimintansa sekä yrittäjämäisen asenteensa vuoksi. Lukkarinen suoritti tutkintonsa kahdessa vuodessa työn ohessa ja on lisäksi osallistunut mm. koulunsa markkinointiin. Hänet palkitaan Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahaston 1100 euron apurahalla ja Lukkarisen ohjaaja, Tarja Saarinen palkitaan 300 euron apurahalla.

Kilpailussa toisen sijan saavutti Koulutuskeskus Sedun Essi Ojanen, joka palkitaan 600 euron apurahalla. Ojanen on suorittanut opintonsa kiitettävin arvosanoin ja on aktiivisen sekä osallistuvan toimintansa lisäksi osoittanut yrittäjähenkistä asennetta. Kolmannelle tilalle sijoittui Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskuksen Akseli Pitkänen, joka saa palkinnokseen 300 euron apurahan.

Vuoden Nuoren Merkonomin valitsemisella halutaan palkita aktiivisia, vastuuntuntoisia ja yhteistyökykyisiä opiskelijoita heidän saavutuksistaan. Kilpailijoiden arvioinnin suoritti kolmihenkinen raati, jonka puheenjohtaja on Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto KOEL:in toiminnanjohtaja Ritva Saastamoinen ja jäsenet Finanssialan Keskusliiton tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen sekä Liiketalouden Liitto LTA:n hallituksen jäsen Martina Toiviainen. Raati kokoontui 25.2.2014.

Palkintojuhla järjestetään kutsutilaisuutena Helsingissä maaliskuun 26. päivänä.

Severi-13 small

Kuva: Yngve Nylund

teksti: Liiketalouden Liitto LTA

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen viimeisin toimintakertomus on saatavilla PDF-muodossa täältä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 24.5.2013 opetusneuvoksen arvonimen Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n toimitusjohtaja Sinikka Sartoselle. Kauppatieteiden maisteri, kasvatustieteen lisensiaatti Sinikka Sartonen on toiminut Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:ssä vuodesta 1990, joista rehtorina 20 vuotta ja 13 vuotta myös EVTEK-Ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön rehtorina. Lisäksi vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n toimitusjohtajana.

Toimitusjohtaja Sinikka Sartonen on kehittänyt kaupallista koulutusta pääkaupunkiseudulla merkittävällä tavalla. 1990-luvun alussa Sinikka Sartonen vastasi ammattikorkeakoulun toiminnan suunnittelusta ja toimiluvan saamisesta: nimellä Mercuria Business School koulu saikin ensimmäisenä liiketalouden yksikkönä Uudellamaalla toimiluvan (osana Vantaan ammattikorkeakoulua, sitten Espoon-Vantaan ja myöhemmin Espoon-Vantaan teknillistä ammattikorkeakoulua).

Myös merkonomikoulutuksen kehittäminen yhdessä työelämän, kaupan alan järjestöjen ja opetusviranomaisten kanssa on ollut Sinikka Sartosen sydäntä lähellä. Kehittämiskohteista mainittakoon mm. retail-merkonomikokeilu, työvaltaiset opiskelumenetelmät sekä Kaupan Liiton kanssa vuonna 2006 perustettu valtakunnallinen Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, jonka verkostoon kuuluu laaja joukko merkittäviä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä, oppilaitoksia ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on rohkeasti uudistanut myös lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyömuotoja vuodesta 2007 lähtien, jolloin Martinlaakson lukio muutti MERCURIA-taloon. Yhteinen opetustarjonta, yhteiset opettajat, kansainväliset projektit ja opiskelijapalvelut ovat kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa. Uusin tulokas MERCURIA-talossa on Vantaan aikuislukio.

Tämänhetkisistä painopisteistä keskeisellä sijalla on nuorisotakuu, jonka tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa tässä onkin saavutettu rohkaisevia tuloksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mittaavassa vertailussa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on saanut parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunki-seudun kauppaoppilaitoksista jo yhdeksän kertaa peräkkäin. Myös koko Suomea käsittävässä vertailussa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on kärkisijoilla.

Sinikka Sartonen on ollut jäsenenä useissa kansainvälisissä ja pääkaupunkiseudulla toimivissa ohjaus- ja johtoryhmissä.

Lisätiedot: Rehtori Tiina Immonen, p. 040 522 8524, tiina.immonen(@)mercuria.fi

Joensuussa järjestettiin ammattitaidon SM-kilpailut (Taitaja2013) 14. – 16.5.2013. MERCURIAsta kilpailuun osallistui kaksi opiskelijaa: Iida Alestalo ja Severi Lukkarinen. He selviytyivät 100 (Asiakaspalvelu ja myynti) ja 45 (Somistus) semifinalistin joukosta kahdeksan parhaan joukkoon, mikä on huikea saavutus. Lopullisissa mittelöissä Iida oli neljäs jääden vain 0,30 pistettä pronssisijasta ja Severi oli kuudes. Molemmat opiskelijat ovat upeita ja erittäin ammattitaitoisia – ovathan he Suomen huippuja. Iidaa on valmentanut opettaja Satu Uronen ja Severiä lehtori Tarja Saarinen.

Kilpailussa oli mukana 414 kilpailijaa 44 eri lajissa. Kilpailijat valittiin finaaliin 1900 opiskelijan joukosta eri puolilla Suomea käydyissä semifinaaleissa. Finaaliin pääsi joka lajissa enintään kahdeksan parasta kilpailijaa tai joukkuetta.

 

MERCURIAn tiimi: Severi, Iida, Satu ja Tarja.

Iida suunnittelee somistusta.

Severi myy Hondaa kuvitteelliselle asiakkaalle.